Dronningens Tannlegesenter
Dronningens Tannlegesenter 2019
Alle tannlegene hos oss har direkte oppgjør med HELFO. Pas som har krav på refusjon betaler kun egenandel. Helfo kan dekke en stor del av din tannbehandling ved ulike tilstander som kan forårsake store tannskader og tannlegekonstnader. Følgende tilstander kan gi krav om refusjon:

1) Sjelden medisinsk tilstand
2) Leppe-kjeve-ganespalte
3) Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4) Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6) Periodontitt
7) Tannutviklingsforstyrrelser
8) Bittanomalier
9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10) Hyposalivasjon
11) Allergiske reaksjoner mot tannerstatningsmaterialer
12) Tannskade ved godkjent yrkesskade
13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkessakde
14) Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykson eller varig nedsatt funksjonsevne
15) Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Regelverket vi må forholde oss til er omfattende og i enkelte tilfeller vanskelig å tolke. Men, tannlegene hos oss har gått flere kurs i regi av Den norske tannlegeforeningen og NAV/HELFO. Vi har brukt store ressurser på å lære oss trygdereglene og anvendelse av dem.

Flere tannleger ved Dronninges tannlegesenter har også godkjenning til å utføre implantatprotetikk på trygdens regning.

For mer info les på HELFO sine hjemmesider.